Prawo ubezpieczeń społecznych (ZUS)
i prawo pracy

W ramach świadczenia usług adwokackich z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy zapewniam:

Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS oraz reprezentowanie stron w sprawach o emeryturę, wcześniejszą emeryturę, świadczenie przedemerytalne, rentę, rentę rodzinną na wszystkich etapach – przed sądami okręgowymi i sądami apelacyjnymi oraz w postępowaniu przed Sądem Najwyższym,

Reprezentacja stron w ramach sporów prowadzonych przez sądy pracy – w szczególności dotyczące rozwiązania stosunku pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

Jako Adwokat reprezentuję strony w ramach sporów prowadzonych przez sądy pracy – między innymi dotyczące rozwiązania stosunku pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę, w tym w ramach nadgodzin,

Obsługa pracodawców w toku prowadzonych kontroli – ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy,

Obsługa prawna oraz adwokacka pracodawców – sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów, dokumentacji pracowniczej, umów o zakazie konkurencji, umów o poufności, sporządzanie opinii dotyczących zagadnienia zwolnień indywidualnych i grupowych, a także doradztwo w zakresie dobrania formy zatrudnienia, opiniowanie i negocjowanie układów zbiorowych pracy.