Prawo karne i wykroczeń

Świadczenie usług prawnych w zakresie prawa karnego i prawa wykroczeń obejmuje między innymi niżej wymienione usługi Adwokata:

Obronę podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania, w tym w postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu, śledztwie) oraz przed sądami wszystkich instancji, a w szczególności w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego,

Reprezentację pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego na wszystkich etapach postępowania karnego,

Przygotowanie prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji oraz innych środków odwoławczych.