O mnie

Jestem absolwentem studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – pracę magisterską z zakresu prawa spółek napisałem pod kierunkiem prof. Wojciecha Pyzioła w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego.

Po ukończeniu studiów odbyłem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu, zakończoną egzaminem adwokackim złożonym z wyróżnieniem. Aktualnie jestem członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2008 r. współpracowałem z wrocławskimi kancelariami adwokackimi świadcząc bezpośrednią obsługę prawną.

W ramach praktyki adwokackiej interesuję się w szczególności prawem branży IT, prawem zamówień publicznych oraz prawem autorskim, w tym w szczególności dotyczącym programów komputerowych i projektów z branży informatycznej. Doradzam podmiotom z branży energetycznej, jak również podmiotom zaangażowanym w realizację największych projektów budowlanych i inwestycyjnych.

Dodatkowo wspieram Klientów w sprawach zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS) – zarówno po stronie pracodawców, zapewniając wsparcie prawne w negocjacjach ze stroną społeczną na przykład dotyczących układów zbiorowych pracy, jak również wspierając pracowników w sporach z pracodawcami.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na wszystkich etapach postępowania.

Prowadzę obsługę prawną również w języku angielskim.