Adwokat Wrocław

O mnie

Jestem absolwentem studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – pracę magisterską z zakresu prawa spółek napisałem pod kierunkiem prof. Wojciecha Pyzioła w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego.

Po ukończeniu studiów odbyłem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu, zakończoną egzaminem adwokackim złożonym z wyróżnieniem, aktualnie jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Od 2008 r. współpracuję z wrocławskimi kancelariami adwokackimi świadcząc bezpośrednią obsługę prawną, w głównej mierze doradzając w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego. Będąc aplikantem adwokackim i adwokatem reprezentowałem strony na rozprawach przed sądami powszechnymi – sądami apelacyjnymi, okręgowymi, rejonowymi, wojewódzkim sądem administracyjnym, oraz w sprawach dotyczących zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

W ramach praktyki adwokackiej interesuję się w szczególności prawem gospodarczym i handlowym, prawem zamówień publicznych oraz prawem autorskim, w tym w szczególności dotyczącym programów komputerowych i projektów z branży informatycznej.

Prowadzę obsługę prawną również w języku angielskim, współpracując z adwokatami biegle władającymi językiem niemieckim.

Świadcząc usługi prawne współpracuję z notariuszem oraz doradcą podatkowym.