Adwokat Wrocław

Prawo ubezpieczeń społecznych i prawo pracy

W ramach świadczenia usług adwokackich z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy zapewniam:

  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS oraz reprezentowanie stron w sprawach o emeryturę, wcześniejszą emeryturę, świadczenie przedemerytalne, rentę, rentę rodzinną na wszystkich etapach – przed sądami okręgowymi i sądami apelacyjnymi
  • reprezentacja stron w ramach sporów prowadzonych przez sądy pracy – w szczególności dotyczące rozwiązania stosunku pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • obsługa prawna oraz adwokacka pracodawców – sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów, dokumentacji pracowniczej, umów o zakazie konkurencji, umów o poufności, sporządzanie opinii dotyczących zagadnienia zwolnień indywidualnych i grupowych, a także doradztwo w zakresie dobrania formy zatrudnienia
  • obsługa pracodawców w toku prowadzonych kontroli – ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy
  • jako Adwokat reprezentuję strony w ramach sporów prowadzonych przez sądy pracy – między innymi dotyczące rozwiązania stosunku pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę, w tym w ramach nadgodzin