Adwokat Wrocław

Prawo karne i wykroczeń

Świadczenie usług prawnych w zakresie prawa karnego i prawa wykroczeń obejmuje między innymi niżej wymienione usługi Adwokata:

  • obronę podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania, w tym w postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu, śledztwie) oraz przed sądami wszystkich instancji, a w szczególności w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego, w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych i innych
  • realizację usług prawnych i adwokackich na rzecz skazanych; również w ramach postępowań o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, czy udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
  • reprezentację pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego na wszystkich etapach postępowania karnego
  • przygotowanie prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji oraz innych środków odwoławczych
  • reprezentację obwinionych w sprawach o wykroczenia, z podkreśleniem obrony za wykroczenia drogowe